вівторок, 3 листопада 2020 р.

 

Студія Безпеки

 

Наскрізні освітні лінії – один із головних трендів сучасної освіти. Вони є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні освітнього  середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 Однією з важливих змістових наскрізних ліній є «Здоров'я і безпека», завданням якої є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Саме тому на основі інтегрованої методичної спільноти вчителів біології, географії, основ міста Тернополя була створена Студія Безпеки, на заняттях якої розглядаються питання формування безпечного життєвого середовища школярів, формування їх здоров'язбережувальної компетентності, здатності  вести здоровий спосіб життя. Тематика зустрічей включає такі блоки: безпека здоров'я, екологічна безпека, інформаційна безпека, психологічна безпека, поведінку в надзвичайних ситуаціях,тощо.

          Зустріч 03.11.2020 відбулась на платформі ZOOM  і тематика її була присвячена формування навичок здорового способу життя, а саме значенню  здорового сну школярів для успішного  навчання та збереження  здоров'я. Консультант ТКМЦНОІМ Козловська Л.П. акцентувала увагу присутніх на нейробіологічних особливостях природи сну, їх важливості для успішного навчання, збереження здоров'я .

 


Немає коментарів:

Дописати коментар