субота, 27 лютого 2021 р.

 

Засідання інтерактивної школи сучасного вчителя на тему: «Дидактико-методичні засади побудови інструментарію оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти з хімії».

Оцінювання є невід’ємним елементом освітнього процесу, яке  забезпечує зворотній зв’язок із здобувачами освіти , є мотивацією до активної  пізнавальної діяльності.

25 лютого 2021 р. відбулося засідання інтерактивної школи сучасного вчителя на тему: «Дидактико-методичні засади побудови інструментарію оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти з хімії».

Консультант ТКМЦНОІМ Тарас Н.І.  ознайомила вчителів із системою оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти,  критеріями оцінювання  практичних робіт, розв’язування розрахункових задач.

Вчитель хімії ТСШ №29 Романишин Т.В. висвітлила різні аспекти формувального оцінювання, його завдання та функції, а також забезпечення ефективного зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу.

Про  практичне застосування інструментів формувального оцінювання   розповіла вчитель хімії ТСШ №29 Вакуленко В.О.  Педагоги ознайомилися із багатьма техніками, що дозволяють здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання  учнями власної роботи.

Серед інструментів формувального оцінювання обговорювалися: таблиця ЗХД,   червоні/зелені диски,  інсерт,  індивідуальна картка поступу учня, чек-листи  та інші. Під час заняття вчителі активно застосували на практиці інструмент “Оцінювальне вікно”. При здійсненні рефлексії педагоги заповнювали Google form, де  зазначили вже знайомі їм інструменти, а також прийоми, які вони планують використати  на власних уроках.

Вчитель хімії та біології ТЗОШ №28 Цуп О. С. ознайомила учасників інтерактивної школи з інтернет-ресурсами для  оцінювання учнів на уроках хімії. Зокрема педагоги навчалися  конструювати тести на платформах електронного журналу Єдина школа, використовувати онлайн-сервіси для здійснення миттєвого оцінювання,  створювати нестандартні цікаві завдання, використовуючи ресурс childdevelop.org.

Матеріали засідання

пʼятниця, 26 лютого 2021 р.


II етап онлайн-олімпіади з екології!

25 березня в онлайн-режимі відбувся другий етап онлайн-олімпіади з екології – захист екологічних проєктів !!!

Надзвичайно цікаві теми, грунтовні дослідження характеризували кожен проєкт! Цікаве спілкування однодумців, обмін думками, дискусії, можливість висвітлити своє бачення тої чи іншої проблеми- атмосфера , яка панувала на онлайн-олімпіаді ! Дуже зручний формат саме для олімпіади з екології , яка передбачає захист проєктів! Велика вдячність школярам та їх керівникам за грунтовну підготовку до олімпіади!
вівторок, 23 лютого 2021 р.


23 лютого відбувся I етап онлайн-олімпіади з екології !!!

Учасники проходили онлайн- тести різних рівнів складності і одразу отримували результат! Школярі показали високий рівень екологічної компетентності! Попереду другий етап! Успіхів!  


субота, 20 лютого 2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТИПОВУ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ ЗЗСО: НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ НЕ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ, ЗАКЛАД ОСВІТИ САМОСТІЙНО СХВАЛЮЄ РІШЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТІВ ЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Оприлюднено наказ МОН від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти».

Типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Згідно з програмою, питання навчального навантаження учнів  5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.

Санітарним регламентом встановлено допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів. При 5-денному навчальному тижні кількість годин становить: для учнів 5-го класу – 28, 6-го класу – 31, 7-го класу – 32, 8-го класу – 33, 9-го класу – 33 години на тиждень. 

Таке тижневе навантаження учнів було встановлено ще у 2001 році Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Базовим навчальним планом базової середньої освіти Державного стандарту (додаток 23) визначено гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів: для 5-6 класів – 2 065 годин, 7-9 класів – 3 430 годин (разом – 5 495 годин). 

Також базовим навчальним планом визначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів, визначене типовою освітньою програмою, відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме:

  • 5-6 класи – 28(5 клас) +31(6 клас) = 59 годин на тиждень, що становить 2065 годин (59 год. х35 навчальних тижнів= 2065); 
  • 7-9 класи – 32(7 клас)+33(8 клас)+33(9 клас) = 98 годин на тиждень, що становить 3430 годин  (98х35 навчальних тижнів= 3430);
  • 5-9 класи (разом) – 59+98 = 157 годин на тиждень, що становить 5495 годин.

Порівняно з чинними навчальними планами типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2018 р. № 405, навчальне навантаження на тиждень не змінилося.

Кількість додаткових годин, визначених типовою освітньою програмою, також відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме: для 5-го класу – 2 години на тиждень, для 6-го класу – 2 години на тиждень, для 7-го класу – 1 година на тиждень, для 8-го класу – 1 година на тиждень, для 9-го класу – 0,5 годин на тиждень, що разом становить 6,5 годин на тиждень або 227,5 години на рік.

Кількість уроків з фізичної культури (не менше трьох разів на тиждень  для кожного класу) встановлена Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (частина четверта статті 26).

Згідно з Базовим навчальним планом Державного стандарту (додаток 23)  години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Аналогічні норми були визначені також базовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня Державних стандартів 2004 і 2011 років (Державний стандарт  базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24; Державний стандарт  базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392).

Також хочемо зазначити, що згідно з типовим навчальним планом типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти реалізація  соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі здійснюється через інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» (5-9 класи) і предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» (8-9 класи).

Окрім того, типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5-6 класів у межах соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» або іншого курсу морального спрямування.

Відповідно до частини 6 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», заклад освіти визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Саме заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства», інший курс морального спрямування або вивчення відповідних питань в межах інтегрованого курсу  «Здоров’я,  безпека та добробут».

вівторок, 16 лютого 2021 р.

 

1616 лютого 2021 р.в актовій залі ТКМЦНОІМ для вчителі природознавства, біології, географії, курсу «Природничі науки» та основ здоров’я відбулася методична майстерка "Самооцінювання як інструмент професійної діяльності педагога".

План роботи :

1. Використання GOOGLE FORMS  MICROSOFT FORMS для дистанційного оцінювання здобувачів освіти.»

(Антонюк С.М.)

2. «Механізми оцінювання освітньої діяльності»

( Нюня Т.Л.)

3. Методична майстерка (робота в групах

« Моє бачення системи самооцінювання педагога.»

 

неділя, 14 лютого 2021 р.

 

Атестація -2020-2021.Вісті з показового уроку!

Урок форум  «Значення окисно – відновних реакцій»

Іщенко Ольга Костянтинівна

(учитель хімії Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов)

Іщенко Ольга Костянтинівна

Атестаційні матеріали

 

Спільний онлайн-тренінг для вчителів хімії та психологів на тему: «Збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу шляхом розвитку стресостійкості та навичок керуванням стресом»

Стресостійкість. Останнім часом це слово посіло важливе місце в нашому лексиконі. Воно є в переліку вимог до певних посад і професій (серед них і вчитель); його часто вживають практичні психологи на своїх заняттях. До стресостійкості закликають усіх, хто працює з людьми, адже немає нічого складнішого, ніж робота з людьми . Стреси — суттєва ознака нашого часу.

Саме тому виникла ідея провести спільний онлайн-тренінг для вчителів хімії  та психологів на тему:  «Збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу шляхом розвитку стресостійкості та навичок керуванням стресом», який відбувся 11 лютого 2021року на платформі ZOOM.                                                                                                                                          

Що таке стрес і як він впливає на харчування?  Вчителям було надано багато  цікавої інформації щодо харчування під час стресу, вживання мінералів та вітамінів для профілактики стресу.

На тренінгу вчителі ознайомились із діагностикою стресостійкості, з  способами протистояння впливу негативних емоцій. За допомогою експрес- методів вчителі навчались техніки саморегуляції для подолання на наслідків стресу.

Матеріали тренінгу