пʼятниця, 26 червня 2020 р.Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання.
Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об’єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування ключових компетентностей  школярів. У зв’язку з цим винятково важливого значення набуває формування  інноваційної культури  педагога.
Саме ця проблема була предметом розгляду на заняттях курсів неперервної педагогічної освіти ТКМЦНОІМ на тему: Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання (16 годин).
Мета спецкурсу – формувати у педагогів загальної середньої освіти  основи інноваційної культури, підвищити їхні професійні компетентності шляхом здобування додаткових знань і умінь, відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик, що дасть змогу забезпечити вищу якість діяльності в сучасних освітніх умовах; розвивати здатність фахівця до творчого сприйняття, розуміння і вираження дійсності в професійній сфері, здатність успішно діяти в динамічному інноваційному середовищі з урахуванням специфіки професійної діяльності.
Велика вдячність усім слухачам за цікаве спілкування!


Немає коментарів:

Опублікувати коментар