понеділок, 7 жовтня 2019 р.

19.09.2019 року в актовій залі УОН ТМР відбулося заняття навчальної групи учителів хімії міста Тернополя ФФМ_45 «Технології інтегрованого викладання предметів. Кейс-технологія».
Викладач – учитель хімії ТЗОШ №13 імені Андрія Юркевича Вишневська А.П. ознайомила присутніх із теоретичними засадами кейс-технологій, кейсом як інструментом цих технологій, особливостями проведення уроків із застосуванням кейс-технологій, кейс-уроків та їх джерелами, зокрема Інтернет-ресурсами.
Викладач поділилася досвідом застосування кейс-методу на уроках хімії  при вивченні різних тем у 7 - 11класах, презентувала напрацювання  з цієї проблеми з тем «Початкові хімічні поняття», «Кисень», «Вода» (7 клас), «Розчини», «Хімічні реакції» (9 клас), «Вуглеводні», «Оксигеновмісні органічні сполуки» (10 клас).
На практичному занятті за темою: «Аналіз та конструювання кейсів. Критерії оцінювання» присутні учителі хімії працювали з представленими викладачем кейс-завданнями та розробками уроків із застосуванням кейс-методів, проаналізували їх особливості, переваги, можливості застосування. Працюючи в групах, створювали  кейси певного типу із заданої теми  з хімії, складали план-конспект уроку.
«Приміряючи» 6 незалежних типів мислення (рольова гра «Шість капелюхів»), слухачі обговорили питання про особливості підготовки учителя до уроку із застосуванням кейс-технологій, переваги та труднощі  в застосуванні кейс-технологій, шляхи оптимізації  роботи зі створення кейсів, проаналізували та оцінили можливості кейс-методу (у порівнянні з традиційним навчанням) для формування ключових компетентностей учнів.
В підсумку були визначені основні переваги кейс-методу над традиційними методами навчання:
1. Акцент навчання переноситься не на оволодіння готовим знанням, а на його вироблення.
2. Безсумнівною перевагою методу є розвиток системи цінностей школярів, професійних позицій, життєвих установок.
3. Кейс-метод – сучасна технологія особистісно орієнтованого навчання. Даючи школярам завдання у формі кейсів, ми відкриваємо їм значно більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не тільки в учителя, а й один у одного. Такий метод піднімає впевненість дітей у собі, у своїх здібностях. Учні активно вчаться слухати один одного і точніше висловлювати свої думки.
4. У методі case-study долається класичний дефект традиційного навчання, пов'язаний з «сухістю», неемоційним викладом матеріалу – емоцій, творчої конкуренції і навіть боротьби в цьому методі так багато, що добре організоване обговорення кейса нагадує театральний спектакль.
Результати вихідної рефлексії засвідчили, що цілі та завдання  спецкурсу були досягнуті. 


Матеріали семінару


Немає коментарів:

Опублікувати коментар