вівторок, 5 листопада 2019 р.         Творчі засідання, проведені в невимушеній, дружній атмосфері, дали можливість учасникампрактично ознайомитися зі структурою, методикою проведення, основними критеріями оцінюваннянавчальних досягнень учнів на уроці-тренінгу, закріпити знання щодо основнихтехнік взаємодії ефективного фасилітатора з учнями, створення його позитивного іміджу.
         Тренери застосовували різноманітні методи і прийоми:
·        «мозковий штурм»;
·        створення ситуативних завдань із наступним їх обговоренням;
·        розробка кластерів, флеш-карт, діаграм;
·        метод емпатії;
·        розв’язування проблемних ситуацій тощо.
 Учасники виконували завдання, спрямовані на розвиток емоційних навичок, рухової активності (рольові ігри, руханки, пантоніми, релакс-вправи).
         На думку організаторів, тренінг - одна із  найдієвіших сучасних  форм навчання, оскільки формує життєво необхідні кожному учневі компетентності: вміння мислити критично, гнучко, креативно, взаємодіяти - ефективно, висловлюватися – аргументовано.
         Така нестандартна модель навчання є доцільною і продуктивною в застосуванні ще й тому,що знання не подаються в «готовому»вигляді, а стають продуктом самостійноїдіяльностіучасників, їхактивної творчоївзаємодії.Немає коментарів:

Опублікувати коментар