понеділок, 1 травня 2017 р.


Вчителям біології !Методичні проблеми для вчителів біології
2017-2018 н.р.


1.Методична система формування ключових компетентностей на шляху до становлення Нової української школи.
2.Компетентнісний підхід у шкільній біологічній освіті як основний напрям її модернізації.
3.Формування ціннісних та світоглядних орієнтацій учня шляхом впровадження у зміст тем наскрізних змістових ліній.
4.Використання квест-технології для формування ключових компетентностей школярів.
5.Кластер як один з методичних прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках біології.
6.Використання STEM-технологій на уроках біології та екології.
7. Використання освітньої технології BYOD на уроках біології.
8.Організація навчально-дослідницької діяльності учнів з метою формування предметних компетентностей під час вивчення біології.
9.ІКТ – шлях до компетентнісного росту особистості.

10.Використання тренінгової роботи на уроках біології з метою розвитку інноваційного мислення школярів.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZcv4KT7K9CCQ9UrQrXqMmBcL-P9oOGcCwR-8L9Epx3b9SnA/viewform?usp=sf_link


Немає коментарів:

Опублікувати коментар