понеділок, 4 квітня 2016 р.

Вчителям біологіїНаказ Міністерства освіти і науки України
від 08. 02. 2016 p. № 94

Орієнтовні вимоги
до проведення Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році

Загальні положення

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року  (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказів МОН України від 16.09.2015 "Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти y 2015/2016 навчальному році", від 08.10.2015 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940".

9 клас
Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня проводиться у письмовій формі з навчальних предметів, згідно переліку затвердженому наказом МОН України від 16.09.2015 № 940 "Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році".
Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.
Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.
Біологія
Атестаційна робота з біології укладається вчителем із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з таких розділів програми з біології для 7 - 9 класів: «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» - 70 % завдань; «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми i середовища існування» - 3O % завдань.
Елементи змісту атестаційної роботи: роль біології в практичній діяльності людини; методи вивчення живих об’єктів (спостереження, опис, вимірювання, експеримент); ознаки організмів; особливості рослин, грибів, бактерій, тварин, їх значення у природі та використання у практичній діяльності людини; взаємодія різних видів в природі, правила поведінки в природі; будова рослинних і тваринних клітин; особливості організму людини, його будови та процесів життєдіяльності (тканини, органи і системи органів, процеси життєдіяльності, внутрішнє середовище, імунітет, нейрогуморальна регуляція процесів життєдіяльності, профілактика захворювань, правила здорового способу життя, надання першої допомоги).

До атестаційної роботи включаються завдання різних рівнів складності: завдання на відтворення знань, які передбачають уміння розпізнавати типові біологічні об’єкти, процеси, явища; давати визначення основних біологічних понять; користуватися біологічними термінами і поняттями тощо;
·         завдання на застосування знань, які передбачають використання уміння описувати, характеризувати, порівнювати біологічні об’єкти, явища, процеси;
·         описувати і пояснювати результати експерименту, дані таблиць, графіків;
·         встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки;
·         використовувати знання у практичній діяльності.
Атестаційна робота має включати 75 % завдань на відтворення і 25 % завдань на застосування знань.
 До атестаційної роботи включаються завдання різних типів: тестові завдання закритої форми (з однією правильною відповіддю, з кількома правильними відповідями, на встановлення відповідності); обов’язково включаються завдання відкритої форми (з короткою та розгорнутою відповіддю).
Пропонуємо, насамперед у класах з поглибленим вивченням біології, включати завдання, які передбачають здійснення аналізу діаграм, графіків, таблиць та завдання, в яких учням пропонується прочитати текст і використовуючи його зміст виконати завдання.
Приклад завдання з однією правильною відповіддю:

Діяльність дощових червив в екосистемах призводить до:
·         А пошкодження коренів рослин;
·         Б пригнічення розвитку ґрунтових організмів;
·         В підвищенню родючості ґрунту;
·         Г зменшенню кількості кисню в ґрунті.
Приклади завдань з кількома правильними відповідями:
Укажіть ознаки, які характеризують підшлункову залозу:
·         1) виробляє гормон інсулін;
·         2) виробляє підшлунковий сік;
·         3) виробляє гормон тироксин;
·         4) виробляє шлунковий сік;
·         5) залоза змішаної секреції;
·         6) травна залоза.
Впишіть у текст пропущенні терміни із переліку, що зазначений нижче. Запишіть у текст цифри обраних відповідей.
Кров переносить від травної системи до клітини тіла . Від легень до тканин і органів кров транспортує ____. Кров переносить також _____ - речовини, які виділяються залозами внутрішньої секреції і забезпечують регуляцію діяльності організму.
Перелік термінів:
·         1) кисень;
·         2) імунна;
·         3) ферменти;
·         4) поживні речовини;
·         5) гормони;
·         6) вуглекислий газ.
Приклад завдання з короткою відповіддю:
·         Запишіть три складові частини аналізатора.
Приклади завдань з розгорнутою відповіддю:
·         При підвищенні температури середовища організм людини збільшує тепловіддачу. В який спосіб це здійснюється?
·         Поясніть чому шкідливо носити тісне взуття, а в підлітковому віці - і взуття на високих підборах.
Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель. Для укладання атестаційних робіт учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації 3 біології, або інші збірники завдань з біології, що мають відповідний гриф, з урахуванням вимог, що зазначені вище.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар